ปัญหาในการเข้างานระบบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ติดต่อสอบถามการใช้งานระบบ : 095-007-2708, 095-007-2709